Úvod

"Kameň nás sprevádza po celý život a ľudskú históriu, každý sa ho dotýka, berie ho do ruky a nemusí byť sochárom, kamenárom či geológom. V dobe kamennej bol najdôležitejším nástrojom. Obdivujeme krásu stavieb, ktoré vznikli pred mnohými storočiami. Kráčame po kamennej dlažbe, schodoch, cestách, ktoré ani po rokoch nemenia svoju štruktúru a tvar. V zime kamene nahriate od krbu udržujú teplo domova ešte dlho po tom, čo plamene vyhasnú. Kameň je najdokonalejší stavebný materiál o čom nás presvedčuje história stavebníctva. Odolný času, slnku, dažďu aj mrazu pretrváva roky."